deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İhtiraz kaydı deyimi:

İhtiraz kaydı deyiminin anlamı ve açıklaması

Bazı hakları kullanabilme koşulu.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.