deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İki eli yanına gelmek deyimi:

İki eli yanına gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ölmek.
"Dünkü kazada iki eli yanına gelmiş garibin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.