deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İki lakırtı etmek deyimi:

İki lakırtı etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Biraz söyleşmek, iki çift laf etmek.
"Rahat bırakırsanız iki lakırtı edeceğiz."
"Ben komşuya iki lakırtı etmeye gidiyorum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.