deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İki lakırtıyı bir araya getirmek deyimi:

İki lakırtıyı bir araya getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Meramını kısaca, düzgün ve açık bir biçimde anlatmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.