deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İktisadı buhran deyimi:

İktisadı buhran deyiminin anlamı ve açıklaması

Ekonomik hayattaki geçici bozukluk.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.