deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İleri geri laflar etmek deyimi:

İleri geri laflar etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yersiz, kırıcı, yaralayıcı biçimde konuşmak.
"İleri geri laflar edip, insanları sinirlendiriyorsun."
"Babam ileri geri laflar etmeye başlayınca çıkıp gittim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.