deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İleri götürmek deyimi:

İleri götürmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir durum veya davranışta ölçüyü aşmak.
"Lütfen aranızdaki tartışmayı daha ileri götürmeyin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.