deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İmaret yapılmadan dilenciler dizildi deyimi:

İmaret yapılmadan dilenciler dizildi deyiminin anlamı ve açıklaması

Daha işe başlanmadan o işten çıkar sağlamak isteyen kimseler toplandı.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.