deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İmeceye girmek deyimi:

İmeceye girmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İmece yoluyla yapılacak çalışmaya katılmak.
"Bugün imeceye girip, akşama kadar çalıştık."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.