deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İmtiyaz sahibi deyimi:

İmtiyaz sahibi deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir şey için kendisine hak tanınan kimse.
"Bu gazetenin imtiyaz sahibi kim?"
"Bu okulda kantin işinde imtiyaz sahibi biziz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.