deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İnsanın fizik bünyesi deyimi:

İnsanın fizik bünyesi deyiminin anlamı ve açıklaması

İnsanın fiziki yapısı, vücut organlarının tümü.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.