deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İnsanlık hâli deyimi:

İnsanlık hâli deyiminin anlamı ve açıklaması

Her insanda görülebilen, olağan karşılanması gereken durumlar için kullanılır.
"İnsanlık hâli, gecelikleriyle karşılamış olabilir."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.