deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İpotek etmek deyimi:

İpotek etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Tutuya koymak.
"İki evi de ipotek etmesine sinir oldum."
"Bu araziyi kredi çekmek için ipotek etmem lazım."

Tutu: Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak göstermesi, ipotek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.