deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İşleyen değirmenin boğazına durmak deyimi:

İşleyen değirmenin boğazına durmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Düzgün gitmekte olan işi aksatacak davranışta bulunmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.