deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İsmi bile olmamak deyimi:

İsmi bile olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Değeri olmamak, adı bile olmamak.
"O kadar yazmışsın, yazarın ismi bile yok."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.