deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İsnat etmek deyimi:

İsnat etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Dayandırmak.
"Söylediklerinizi neye isnat ediyorsunuz?"

2. İftira etmek.
"Hatayı bana isnat etmeni affetmiyorum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.