deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İstikraz etmek deyimi:

İstikraz etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Borçlanmak.
"İnsan istikraz etmeden yaşamayı öğrenmeli."
"Bugün mecburen biradere de istikraz ettik."
"Bakkala biraz istikraz etmişsin, onu da ödedim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.