deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İzine dönmek deyimi:

İzine dönmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir karar veya yargıdan geri dönmek, bir karardan vazgeçmek, rücu etmek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.