deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İzzetinefsine yedirememek deyimi:

İzzetinefsine yedirememek deyiminin anlamı ve açıklaması

Onursuz kalmayı kabul edememek, düşkünlüğü veya zavallılığı reddetmek.
"İzzetinefsine yediremiyorsan bu çocuğa sahip çık."
"Yıllarca şehirde yaşadığı için, çiftçilik yapmayı izzetinefsine yediremiyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.