deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kabulü olmak deyimi:

Kabulü olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İzni ve onayı alınmak.
"Ev sahibinin kabulü olduğu için sorun yok."
"Kabulüm olmayan bir işi bana yaptıramazsınız."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.