deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kadirbilir olmak deyimi:

Kadirbilir olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Değeri olan şeyleri korumak, değerli kimseleri saymak.
"Kadirbilir olmadığın için çok şey kaybediyorsun."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.