deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kafadan gayrimüsellah deyimi:

Kafadan gayrimüsellah deyiminin anlamı ve açıklaması

Akılsız, aklında bozukluk olan.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.