deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kahpenin dölü deyimi:

Kahpenin dölü deyiminin anlamı ve açıklaması

Piç, soysuz.
"Kahpenin dölü gelmiş bize kabadayılık taslıyor."
"Meydanı boş buldu, atıp tutuyor kahpenin dölü."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.