deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kaleyi içinden ele geçirmek deyimi:

Kaleyi içinden ele geçirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Meseleyi karşı taraftan birinin yardımıyla halletmek.
"Kaleyi içinden ele geçirince işi sonuçlandı."
"Kaleyi içinden ele geçirmek, dışından zorlamaktan çok kolaydır.- Nutuk"
"Kaleyi içinden ele geçirmek için kendi adamlarını önemli makamlara getirdiler."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.