deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kanadı altına sığınmak deyimi:

Kanadı altına sığınmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimsenin koruyuculuğu altına girmek.
"O iyi insanın kanadı altına sığınmıştı, artık geleceğe güvenle bakıyordu."
"Dayısının kanadı altına sığınmaktan başka çaresi kalmamıştı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.