deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kapısında büyümek deyimi:

Kapısında büyümek deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin evinde eğitim görüp yetişmek.
"Dayısının kapısında büyümüştü, dayısı ona hiç kıyamazdı."
"Kapısında büyümüş bir insana kol kanat germesi doğal bir durum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.