deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kâr getirmek deyimi:

Kâr getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şey para kazandırmak.
"Pazarcılık işi iyi kâr getiriyor."
"Bana kâr getirmeyen bir iş için emek harcayamam."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.