deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Karambole getirmek deyimi:

Karambole getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Karışıklıktan yararlanarak birini aldatmak.
"Karambole getirip yüz liramı aldı."

2. Bir işi aşırı bir çabuklukla yaparak gereken özeni göstermemek, göz boyamak.
"Karambole getirmeden evi güzelce temizleyin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.