deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kargadan başka kuş tanımamak deyimi:

Kargadan başka kuş tanımamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Peşin hükümlü, bildiklerinin dışına çıkamayan tutucu kimseler için alay yollu olarak söylenir.
"Kargadan başka kuş tanımadığı için yıllardır aynı arabaya binmeye devam ediyor."
"Balık deyince hamsi yiyeceksin, kargadan başka kuş tanımamam."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.