deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Katakulliye gelmek deyimi:

Katakulliye gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Tuzağa düşmek.
"Koskoca patron böyle bir katakulliye gelmez."
"Katakulliye gelmem diyen yanılır."
"Katakulliye gelmemek için her zaman uyanık olmalıyız."

Katakulli: Yalan dolan, oyun, tuzak, düzen.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.