deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kaydını düşmek deyimi:

Kaydını düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yazılı olduğu evraktan çıkarmak.
"Elden çıkarılan eşyaların kaydını düşmemiz lazım."
"Benim kaydımı düşerseniz sevinirim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.