deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kaydını silmek deyimi:

Kaydını silmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yere mal olmaktan çıkararak defterde bu durumu belirtmek.
"Eski abonelerin kaydını silmemiz gerekiyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.