deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kazaya rıza göstermek deyimi:

Kazaya rıza göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Yargıya, verilen hükümlere boyun eğmek.
"Madem ki bir hata ettik, kazaya rıza göstermek zorundayız."
"Kazaya rıza gösterip teslim oldu."

2. Kadere, alın yazısına boyun eğmek.
"Kazaya rıza göstermekten başka yapabileceğimiz bir şey yok."
"Kalbin devası kazaya rıza göstermektir."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.