deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kedi yetişemediği ciğere pis dermiş deyimi:

Kedi yetişemediği ciğere pis dermiş deyiminin anlamı ve açıklaması

Elde edemedikleri şeyi hor göstermeye kalkışanlar için söylenir.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.