deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kelime hazinesi deyimi:

Kelime hazinesi deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir dilde, bir eserde kullanılan veya bir kimsenin kullandığı kelimelerin tümü.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.