deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kendi ağzı ile tutulmak deyimi:

Kendi ağzı ile tutulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Suçu, yalanı veya iddiasının yanlışlığı kendi sözüyle ortaya çıkmak.
"Gevezelik ettiği için kendi ağzı ile tutulmaktan kurtulamadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.