deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kendi üstüne yormak deyimi:

Kendi üstüne yormak deyiminin anlamı ve açıklaması

Alınmak.
"Yarası olan kendi üstüne yorsun."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.