deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kendine hisse çıkarmak deyimi:

Kendine hisse çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ders almak.
"Umarım bu olaydan az da olsa kendine hisse çıkarırsın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.