deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kendine mal etmek deyimi:

Kendine mal etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Benimsemek ya da saymak.
"Bugün iyi para kazandık, bunu sakın kendine mal etme."

2. Başkasının yaptığı işi kendisi yapmış gibi göstermek.
"Arkadaşının çizdiği resmi, öğretmene gösterip kendine mal etmeye çalıştı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.