deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kendini dar atmak deyimi:

Kendini dar atmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Sıkıntı veren bir yer ya da durumdan güçlükle kurtulmak
"Köpek kovalayınca kendimi eve dar attım."
"Beni dövmeye kalktı, kendimi okula dar attım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.