deyimlerimiz.com

Kendini düşünmek deyimi:

Kendini düşünmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Daima kendi çıkarını kollamak, bencil davranmak.
"Sen zaten hep kendini düşün, bizi umursama!"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.