deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kerameti kendinden menkul deyimi:

Kerameti kendinden menkul deyiminin anlamı ve açıklaması

Sahip olduğu nitelikleri kendisi söyleyen.
"Kerameti kendinden menkul müdürümüz de teşrif ettiler."
"Senin gibi kerameti kendinden menkul birini beklemiyorduk."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.