deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kerem kız mı oğlan mı? deyimi:

Kerem kız mı oğlan mı? deyiminin anlamı ve açıklaması

Defalarca söylenen bir sözü anlamayıp ters iş yapanlara söylenir.

Kerem kız mı oğlan mı? Deyiminin öyküsü


Adamın biri, başka birine kırk gün Kerem ile Aslı Hikayesini anlatmış.
Kırkıncı gün dinleyen:
- Hikâye güzel olmasına güzel de Kerem kız mıydı, oğlan mıydı, diye sormuş.”
(Demiriz, 1986: II/304)

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.