deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kerteriz etmek deyimi:

Kerteriz etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yerin hangi yönde veya geminin nerede bulunduğunu pusula ile ölçmek.
"Bulunduğumuz yeri kerteriz etmeye çalışıyorduk"

Kerteriz: Bir yerin nerede bulunduğunu pusula ile ölçme.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.