deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Keseneğe vermek deyimi:

Keseneğe vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyin gelirini önceden götürü olarak satmak.
"Bu işi keseneğe vermek çok kârlı oldu."

Kesenek: Fabrika, çiftlik vb. gelir kaynaklarının gelirini satın alma işi, iltizam.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.