deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ketenpereye gelmek deyimi:

Ketenpereye gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Dolandırılmak.
"Ketenpereye geldik, elli bin liramız gitti."
"Dikkat et, bu adamların ketenperesine gelme."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.