deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kıçüstü oturmak deyimi:

Kıçüstü oturmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kıçı yere gelir duruma düşmek.
"Ayağım kaydı, kıçüstü oturup kaldım."

2. Herhangi bir konuda yenilmek, umduğuna ulaşamamak.
"Beni dinlemezsen, böyle kıçüstü oturup kalırsın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.