deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kılıç takmak deyimi:

Kılıç takmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kılıcı olmak ve onu taşıyacak güce ve yetkiye hak kazanmak.
"Kılıç takmış askerler tören alanındaydı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.