deyimlerimiz.com

Kıpık gözlü deyimi:

Kıpık gözlü deyiminin anlamı ve açıklaması

Gözleri yarı kapalı olan kimse.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.