deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kısmetine mâni olmak deyimi:

Kısmetine mâni olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kazancına veya evlenmesine engel olmak.
"Çocuğun kısmetine mâni olmaya utanmıyor musun?"
"Senin kısmetine mâni olmak istemem, ama onunla ilgili iyi şeyler söylemiyorlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.